Cestovní podmínky

Print Friendly, PDF & Email

Cestovní podmínky

1. 

Letecká doprava do Ameriky

Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi, pouze linkovými spoji a to s odletem z Prahy. Na přání klientů můžeme zajistit odlety i z jiných destinací za příplatek. Letecká doprava do místa začátku zájezdu a zpět je většinou s jedním až dvěma přestupy (jedním směrem). Zpáteční letenku a podrobné informace k odletu obdrží klienti v dostatečném předstihu před odletem, nejpozději však 7 dní před odletem. Časy odletů jsou uvedeny na letence. Všechny změny v letecké dopravě, které se vyskytnou z jakéhokoliv důvodu, jsou v režii i odpovědnosti leteckého přepravce. CK Travel America nenese žádnou odpovědnost za zpoždění, přesměrování nebo zrušení letu, za ztrátu zavazadel a další problémy související s leteckou přepravou. Účastníci zájezdů absolvují leteckou přepravu do místa začátku zájezdu a zpět společně s průvodcem, v ojedinělých případech je může průvodce očekávat na cílovém letišti nebo mohou absolvovat cestu zpět do Prahy samostatně. Letecká doprava je zajišťována ve spolupráci s leteckými společnostmi a agenturami specializujícími se na leteckou přepravu. Přeprava odbavených zavazadel není zahrnuta v ceně letenek (není-li v cestovní smlouvě/cenové nabídce uvedeno jinak) a je zpoplatněna částkou cca 45 EUR/zavazadlo/let pro lety přes Atlantik a částkou cca 25 USD/zavazadlo/let pro vnitrostátní lety v Americe. Platba se provádí při check-in, pouze platebními kartami.

2. 

Ubytování v Americe

Ubytování v USA a Kanadě a Mexiku během zájezdů je zajišťováno v hotelech a motelech v kvalitě uvedené u programů jednotlivých zájezdů, standardně odpovídající **+ a *** kvalitě v Evropě a to v sítích celonárodních ubytovacích řetězců (Travelodge, Holiday Inn, Motel 6, Best Western, Econolodge, Days Inn a pod.). Pokoje jsou standardně vybaveny klimatizací, barevnou televizí, telefonem, vlastním sociálním zařízením a dvěma dvoulůžky. V klimatických podmínkách, kde není nutné použití klimatizace (vyšší nadmořská výška a pod.) pokoje klimatizaci nemají. Pro manželské páry mohou být pokoje vybaveny jedním širokým lůžkem tzv. Double Bed nebo King Bed. V centrech měst mohou být také pokoje vybaveny dvěma jednolůžky tzv. Twin Beds. Pokoj se dvěma dvoulůžky, pokud je obsazen 3 osobami, je považován za třílůžkový a třetí osobě se poskytuje sleva. Ve většině hotelů je k dispozici bazén a prádelna vybavená pračkami a sušičkami. Konkrétní místa ubytování v jednotlivých lokalitách jsou vybírány s ohledem na program zájezdu a jsou součástí know-how CK Travel America. U zájezdů na přání klientů můžeme zajistit ubytování v hotelech a motelech vyšší nebo nižší kategorie a v chatkách v kempech KOA – celonárodní řetězec kempů. Chatky jsou dřevěné s jednou místností pro max. 4 osoby nebo s dvěma místnostmi pro max. 6 osob. Jsou vybaveny postelemi s matracemi a ve většině lokalit elektrickým osvětlením. Součástí kempů jsou společné WC, sprchy s horkou vodou a pračky se sušičkami. Seznam ubytování s adresami a telefonními čísly obdrží klienti nejpozději 7 dní před odletem. CK Travel America si vyhrazuje právo změnit původně ohlášený hotel v nezbytném případě za jiný stejné nebo vyšší kategorie. Ubytování je zajišťováno ve spolupráci s hotelovými řetězci a agenturami specializujícími se na ubytovací služby.

Ubytování USA a Kanada

Ubytování Mexiko

3. 

Pozemní doprava v Americe

Pozemní doprava klientů je zajišťována v závislosti na počtu účastníků zájezdu, druhu zájezdu a na požadavcích klientů na přepravu (u zájezdů dle individuálních přání). CK Travel America používá pro katalogové poznávací zájezdy následující typy vozidel:
– 7 až 8 místné vany (pro 4 až 6 klientů) pro zájezdy na západě Kanady
– 7 až 8 místné SUV 4×4 (pro 5 až 6 klientů) pro zájezdy na Aljašce a Yukonu a pro určité zájezdy na Západě USA
– 15 místné vany (pro 6 až 10 klientů) pro většinu katalogových zájezdů
Vozidla jsou řízena řidičem/průvodcem v jedné osobě. O použitém druhu dopravního prostředku jsou klienti informováni 30 dní před zahájením zájezdu. Pro zájezdy na míru se dle přání klientů a velikosti skupiny navíc dále používají:
– osobní vozy vyšší kategorie (pro 2 až 3 klienty)
– 4 až 5 místné SUV 4×4 (pro 2 až 4 klienty)
– autobusy pro skupiny nad 20 klientů
Vozidla, ne starší 2 let, jsou standardně vybaveny klimatizací, okny s protislunečními filtry a přehrávačem s rádiem. Zavazadla jsou vždy přepravována v zavazadlovém prostoru vozidel. U vanů, minivanů a SUV platí pravidlo denního postupného střídání míst k sezení, aby všichni klienti měli stejné podmínky přepravy. Autobusy jsou řízeny americkým řidičem, průvodce zájezdu neřídí. Pronájem vozidel a autobusů je zajišťován ve spolupráci s renomovanými autopůjčovnami, dopravními společnostmi a agenturami specializujícími se na tyto služby.
Klienti poznávacích zájezdů mohou mít z důvodu přepravy max. jedno velké zavazadlo o hmotnosti do 23 kg na osobu (nejlépe sportovní taška) a jedno příruční zavazadlo o hmotnosti max. 8 kg.

Pozemní doprava v USA a Kanadě

Pozemní doprava na Aljašce a Yukonu

Pozemní doprava na Havajských ostrovech

Pozemní doprava v Mexiku

4. 

Stravování v Americe

Stravování není zahrnuto v ceně služeb zájezdu. V mnoha hotelech a motelech v USA a Kanadě je v ceně zájezdu zahrnuta tzv. kontinentální nebo americká snídaně. Trasa a program zájezdu jsou přizpůsobeny potřebám a přáním klientů z hlediska stravování. Potřebná částka na stravování je od cca 15 USD/osobu/den výše.

Stravování v USA a Kanadě

Stravování v Mexiku

5. 

Průvodce v Americe

Hlavním průvodcem/řidičem zájezdů CK Travel America do USA a Kanady je Martin Greša. Dalšími průvodci/řidiči jsou zkušení česky/slovensky mluvící průvodci pro danou oblast. U poznávacích zájezdů do Mexika jsou hlavními průvodci zájezdů místní v Mexiku žijící česky mluvící průvodci nebo Martin Greša, řidičem je vždy rodilý Mexičan. Průvodce absolvuje s klienty veškerý program dle itineráře zájezdu včetně fakultativních akcí s výjimkou těch, kde jeho přítomnost není nezbytná (vyhlídkové lety a pod.). Při zájezdech větších skupin tj. nad 10 klientů do USA a Kanady (jak u zájezdů na míru, tak u zájezdů katalogových), kdy je využíváno více vozidel, je hlavním průvodcem Martin Greša a každé další vozidlo má zkušeného průvodce/řidiče odpovídající kvality. Všechna vozidla absolvují společně stejný program.

6. 

Pojištění v Americe

Všechny katalogové zájezdy obsahují pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt a pojištění pro případ, že klientovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od cestovní smlouvy (dále jen „komplexní cestovní pojištění“). Na vyžádání nabízí CK Travel America toto pojištění také klientům zájezdů na míru. Smluvním partnerem pro pojištění klientů CK Travel America je Union poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava (pobočka pro ČR Španělská 770/2, 120 00 Praha 2) a CK Travel America je zprostředkovatelem tohoto vztahu. Pokud klient nevyužije možnosti uzavřít nabízené komplexní cestovní pojištění, nebo pokud klient nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy, bere na vědomí, že nese veškerou odpovědnost, náklady a rizika s tímto související. CK Travel America nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé klientům během zájezdu, které jsou kryty nabízeným komplexním cestovním pojištěním.

Cestovní pojištění

Pojištění CK

7. 

Víza v Americe

Pro turistickou cestu do USA není vízum potřeba. Je nutné mít platnou autorizaci ESTA (pro pobyt do 90 dní) a biometrický pas. Pro pobyt delší, než 90 dní je nutné mít vízum a pas platný min. 6 měsíců po datu předpokládaného návratu. Pro turistickou cestu do Kanady na dobu max. 90 dní není vízum potřeba, je nutné mít biometrický pas a platnou autorizaci eTA. Pro delší pobyt je nutné vízum a pas platný min. 6 měsíců po době předpokládaného návratu. Pro turistickou cestu do Mexika není vízum potřeba. CK Travel America může zajistit zákazníkům dodání vízových formulářů (Kanada, USA), odbornou konzultaci pro jejich vyplnění a zprostředkovat zajištění kanadského víza. Na požádání CK Travel America vyřídí zákazníkům autorizaci ESTA pro USA a eTA pro Kanadu. Poplatek za vyřízení ESTA je 600 Kč, poplatek za vyřízení eTA je 400 Kč. Autorizace ESTA je platná 2 roky nebo do vypršení platnosti pasu, eTA je platná 5 let nebo do vypršení platnosti pasu. V případě, že letecké spojení u katalogových zájezdů do Mexika nebo Kanady vede přes území USA, CK Travel America na své náklady zajistí vyřízení autorizace ESTA klientům.‘

8. 

Všeobecné smluvní podmínky
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Cestovní kancelář Travel America s.r.o. IČO: 28564596, adresa Neumannova 1453/20, Praha 5, 156 00 (dále jen „CK“) se zabývá:
• prodejem zájezdů;
• zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří SCS (dále jen „jiné služby cestovního ruchu“)

 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky CK (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran ze:
• smlouvy o zájezdu (dále jen „SoZ“);
• ze smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu;

 

1.3. CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením SoZ, nebo před uzavřením smlouvy na službu, která je součástí SCS. CK pro tyto účely předá zákazníkovi příslušný formulář (dále jen „vzorový formulář“), který musí obsahovat informaci, zda se jedná o zájezd a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka.

Vzorový formulář

A. ZÁJEZD
1. SMLOUVA O ZÁJEZDU

1.1. CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů: (i) SoZ (formulář), (ii) tyto VOP a (iii) popis zájezdu v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí) (dále jen „Smluvní rámec“ nebo „SoZ“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text formulářové SoZ má přednost před VOP i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.

 

1.2. SoZ mohou tvořit také samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. V takovém případě jsou tyto smlouvy a s nimi související popisy v nabídkových materiálech součástí Smluvního rámce se všemi s tím spojenými důsledky. Vše, co platí pro formulářovou SoZ, se použije přiměřeně na jednotlivé smlouvy.

 

1.3. Není-li SoZ uzavřena v písemné podobě, vydá CK zákazníkovi potvrzení o zájezdu v textové podobě, např. v pdf.

 

1.4. Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je výměnný poukaz – voucher, který zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu vč. všech případných doplňkových služeb, které si objednal, nebo, pokud CK voucher nevystavuje, Potvrzení zájezdu nebo uzavřená SoZ a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření SoZ. SoZ je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení nabídky zájezdu se považuje:
• podpis předložené SoZ (formulář) zákazníkem ve lhůtě určené CK;
• zakliknutí pole „závazná objednávka“ v online rezervačním systému CK;
• zakliknutí pole „závazná objednávka“ v online rezervačním systému jednotlivého poskytovatele služeb cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu u jiného poskytovatele;
• jiný výslovný souhlas zákazníka s nabídkou CK zachycený v emailové, telefonické nebo jiné komunikaci;

 

2.2. SoZ je účinná:
• zaplacením zálohy nebo celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK;
• potvrzením zákazníkem podepsané SoZ (formulář) zástupcem CK;

 

2.3. Zákazník svým podpisem SoZ osvědčuje že:
a) mu byly spolu s návrhem SoZ zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást SoZ, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí,
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,
c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,
e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,
f) je oprávněn SoZ uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

 

2.4. Pokud zákazník uzavírá SoZ za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.

3. PŘEDSMLUVNÍ INFORMAČNÍ POVINNOST

3.1. Před uzavřením SoZ obdrží zákazník kromě konkrétní nabídky zájezdu a těchto VOP:
• příslušný vzorový formulář;
• obecné informace o vízových požadavcích země určení. Informace o přibližných lhůtách pro vyřízení víz lze poskytnout odkazem na úřední informace země určení;
• zdravotní požadavky pro cesty;
• na vyžádání doklad o pojištění CK pro případ úpadku, resp. doklad o bankovní záruce pro případ úpadku CK.

4. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY PRO CESTU

4.1. CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením SoZ. Ve stejné lhůtě předá CK zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření SoZ.

5. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A ZPŮSOB PLATBY

5.1. Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, uvede CK druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.

 

5.2. Cena zájezdu a cena dalších objednaných doplňkových služeb je uvedena v SoZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

5.3. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu nebo jiném nabídkovém textu v části: „V ceně zahrnuto“.

 

5.4. Cena nezahrnuje: služby, které nejsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu nebo jiném nabídkovém textu v části: „V ceně zahrnuto“.

 

5.5. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:
• zálohu katalogového zájezdu s průvodcem ve výši 40 % ceny zájezdu při uzavření SoZ;
• zálohu zájezdu na míru s průvodcem / bez průvodce ve výši 40 % ceny zájezdu při uzavření SoZ;
• pro veškeré katalogové zájezdy a zájezdy na míru s průvodcem / bez průvodce na Aljašku a Yukon zálohu ve výši 50% ceny zájezdu při uzavření SoZ;
• zálohu individuální cestovní služby (mimo níže uvedených) ve výši 30% ceny při objednání služby;
• zálohu ve výši 45% ceny pronájmu karavanu, motocyklu, jízdy vlakem, služeb na Aljašce a Yukonu a služeb místních průvodců v Americe při objednání služby;
• zálohu ve výši 100% ceny letenek, podrobného itineráře, pojištění, vstupenek na sportovní a kulturní akce a vstupenek do zábavních parků při objednání služby
• doplatek ceny katalogového zájezdu s průvodcem nejpozději 45 dnů před zahájením zájezdu;
• doplatek ceny zájezdu na míru s průvodcem nejpozději 45 dnů před zahájením zájezdu;
• doplatek zájezdu na míru bez průvodce nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu (mimo zájezdů na Aljašku, Yukon);
• doplatek zájezdu na míru bez průvodce na Aljašku a Yukon nejpozději 45 dnů před zahájením zájezdu;
• doplatek individuální cestovní služby (mimo níže uvedených) nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služby;
• doplatek pronájmu karavanu, pronájmu motocyklu, jízdy vlakem a služeb na Aljašce a Yukonu nejpozději 45 dnů před zahájením čerpání služby;

 

5.6. V případě neuhrazení doplatku ceny má CK právo odstoupit od SoZ. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné dle článku 10. mu bude vrácena.

 

5.7. V případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 45 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu již při uzavření SoZ.

 

5.8. Cenu zájezdu může zákazník uhradit přímo CK a to bankovním převodem nebo u k tomu zmocněného zástupce CK. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v zaslané zálohové a doplatkové faktuře.

 

5.9. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK, resp. v den, kdy CK finanční plnění obdrží.

 

5.10. CK neakceptuje platby poukázkami či dárkovými poukazy, které poskytuje zaměstnavatel na příspěvek na dovolenou.

6. ZMĚNA CENY ZÁJEZDU

6.1. CK neuplatňuje právo na zvýšení ceny zájezdu na základě zákonných možností a garantuje zákazníkovi cenu, která je uvedena ve SoZ.

7. ZMĚNA SMLOUVY

7.1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ.

 

7.2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě podle SoZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoZ, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

 

7.3. Změny časů odjezdu nebo příjezdu uvedené v SoZ by měly být považovány za významné, pokud by cestujícímu způsobily značné nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo ubytování.

 

7.4. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od SoZ nebo výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka.

 

7.5. Jestliže se v situaci podle 7.2 v důsledku změny závazku z SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

8. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY

8.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník SoZ postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem CK. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.

 

8.2. CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží.

 

8.3. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK a poplatek za změnu letenky).

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. S výjimkou situací podle čl. 9.2 je zákazník povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné podle čl. 10 a CK je povinna mu bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o odstupné.

 

9.2. Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK odstupné podle čl. 10 v těchto případech:
a) CK zvýší cenu zájezdu o více než osm procent;
b) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu;
c) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;
e) CK odstoupila poté co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků a tuto skutečnost oznámila zákazníkovi ve lhůtě 30 dní před zahájením zájezdu.
f) CK odstoupila poté co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

 

9.3. V těchto případech je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. d), e) a f) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

 

9.4. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10. ODSTUPNÉ (STORNO)

10.1. Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu nebo služby podle článku 5.2 nesnížené o slevy, dále z počtu dnů mezi odstoupením od SoZ a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CK. Začátkem zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu nebo jednotlivé služby.
Není-li důvodem odstoupení zákazníka od SoZ nebo objednávky služeb porušení povinností CK, nebo nenastala-li skutečnost dle bodu 9.2., nebo odstoupí-li CK od SoZ nebo objednávky služeb z důvodů porušení povinnosti zákazníka, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek) ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však za osobu ve výši:

 

10.1.1. V případě zrušení katalogového zájezdu CK s průvodcem nebo zájezdu CK na míru s průvodcem / bez průvodce:
• 45% z ceny zájezdu, při zrušení v době od podepsání cestovní smlouvy do 45 dní před odletem
• 55% z ceny zájezdu, při zrušení v době 44 dní – 30 dní před odletem
• 65% z ceny zájezdu, při zrušení v době 29 dní – 15 dní před odletem
• 75% z ceny zájezdu, při zrušení v době 14 dní – 7 dní před odletem
• 100% z ceny zájezdu, při zrušení v době 6 a méně dní před odletem

 

10.1.2. V případě zrušení objednaných individuálních cestovních služeb:
• 100% ceny letenek, podrobného itineráře + 75% ceny místních průvodců v Americe + 50% ceny pronájmu karavanů, motocyklů, služeb na Aljašce a Yukonu, cest po železnici + 30% ceny ostatních služeb, při zrušení v době od podepsání smlouvy nebo zaslání objednávky do 30 dní před odletem nebo čerpáním služby
• 100% ceny letenek, podrobného itineráře, služeb místních průvodců v Americe + 70% ceny pronájmu karavanů, motocyklů, služeb na Aljašce a Yukonu, cest po železnici + 50% ceny ostatních služeb, při zrušení v době 29 dní – 15 dní před odletem nebo čerpáním služby
• 100% ceny letenek, podrobného itineráře, služeb místních průvodců v Americe + 90% ceny pronájmu karavanů, motocyklů, služeb na Aljašce a Yukonu a cest po železnici + 75% ceny ostatních služeb,  při zrušení v době 14 dní – 8 dní před odletem nebo čerpáním služby
• 100% ceny všech cestovních služeb, při zrušení v době 7 a méně dní před odletem nebo čerpáním služby
Stornopoplatek ve výši 100% ceny letenek platí pro letenky ve třídě Economy Class. Pro letenky ve třídě Business Class nebo First Class platí storno podmínky jednotlivých leteckých společností, které budou zákazníkovi oznámeny při rezervaci letenek.

 

10.2. Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od SoZ zájezd nečerpá, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.

 

10.3. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

 

10.4. Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.

 

10.5. Pokud součástí zájezdu není letecká přeprava, a tudíž cena letenek není zahrnuta do ceny zájezdu, a CK přesto pro zákazníka v souladu se SoZ zajišťuje nákup letenky, zavazuje se zákazník nahradit CK veškeré náklady, které jí v souvislosti s pořízením letenky a jejího případného storna vznikly.

 

10.6. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.

 

10.7. CK nabízí a doporučuje klientům připojištění storna zájezdů a jednotlivých služeb. Všechny katalogové zájezdy CK zahrnují také pojištění proti stornu zájezdu.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU A POMOC V NESNÁZÍCH

11.1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.

 

11.2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se Smluvním rámcem.

 

11.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky.

 

11.4. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného.

 

11.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje SoZ, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo v SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

 

11.6. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

12. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

12.1. Zákazník je mimo jiné povinen:
• uhradit cenu zájezdu nebo poskytovaných služeb v celém rozsahu dle bodu 5.2. těchto Podmínek
• mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území; sdělit CK s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na zájezd, a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé;
• dodržovat právní předpisy navštívených států, především dopravní, celní, zdravotní, bezpečnostní, pasové včetně zvyklostí těchto států a předpisů dopravců a ubytovatelů a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám nebo újmám CK, ostatních zákazníků ani třetích osob a uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby dle cestovní smlouvy;
• dodržet místo nástupu, které CK sdělil;
• dbát pokynů vedoucího zájezdu, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
• předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;
• v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK údaje z cestovního pasu v termínu určeném CK;
• chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
• bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
• převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery, letenky, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi
• mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (platný cestovní pas, víza, ESTA, eTA, doklad o zdravotním pojištění atd.)
• v případě odstoupení od cestovní smlouvy nebo objednávky služeb tuto skutečnost CK oznámit a zaplatit stornopoplatky dle bodu 10.1. těchto Podmínek

 

12.2. Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena je povinen zajistit, aby uvedené závazky a podmínky splnily všichni zákazníci účastnící se zájezdu.

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

13.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů.

 

13.2. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

 

13.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.

 

13.4. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.

 

13.5. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

14. POJIŠTĚNÍ

14.1. Cena všech katalogových zájezdů CK zahrnuje také komplexní cestovní pojištění, které obsahuje i pojištění proti stornu zájezdu. 

14.2. CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze SoZ (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění.

14.3. CK je pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny Union poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

15.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu SoZ , bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

 

15.2. Pro účely plnění SoZ budou informace uvedené v čl. 15.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve SoZ, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahr. partnerům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země, poskytne CK na žádost zákazníka.

 

15.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonnými předpisy v ČR, USA, Kanadě a Mexiku vládám ČR, USA, Kanady a Mexika.

 

15.4. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@travelamerica.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 

15.5. Zákazník souhlasí s použitím fotografií nebo obrazových záznamů pro potřeby CK týkající se jeho osoby , které poskytne CK nebo byly pořízeny průvodcem zájezdu nebo jiným zákazníkem v průběhu zájezdu.

 

15.6. Výše uvedená ustanovení čl. 15 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 

15.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
b) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
c) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
e) Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK osobní údaje zákazníka jinému správci.

B. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

1.1. Tyto VOP se přiměřeně použijí na zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu.

 

1.2. Pro účely zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předávat vzorový formulář.

 

1.3. CK není při zprostředkování prodeje jiných služeb stranou smluv o poskytnutí jednotlivých služeb cestovního ruchu, a proto jí ze zprostředkovaných smluv nevyplývají žádné povinnosti. CK zejména neodpovídá za vady zprostředkovaných služeb cestovního ruchu ani za vzniklé škody. CK není povinna přijímat reklamace týkající se vad zprostředkovaných služeb cestovního ruchu. Odpovědnost CK se omezuje na zprostředkování jiných služeb a netýká se jejich poskytnutí. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli, resp. jejich všeobecné obchodní podmínky.

C. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí českým právem.

 

1.2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto VOP použijí.

 

1.3. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto VOP, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2018.

CK Travel America® je registrovaná obchodní značka