Dokumenty

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty

Cestovní podmínky

Cestovní kancelář Travel America s.r.o. zajišťuje a poskytuje služby v oblasti cestování do zemí Severní Ameriky. Vztahy mezi CK Travel America a zákazníkem se řídí uzavřenou cestovní smlouvou, těmito níže uvedenými cestovními podmínkami, informacemi uvedenými na www.travelamerica.cz, občanským zákoníkem a zákonem č.159/1999 Sb.

Pojištění CK

CK Travel America každoročně uzavírá novou pojistnou smlouvu proti úpadku u společnosti Union pojišťovna a.s. Jsme finančně zdravá CK bez jakýchkoliv dluhů, úvěru nebo vládních garancí. Takto můžete být před cestou i během vlastní cesty klidní, že o své peníze nepřijdete.

Přihláška na zájezd

Vyplňte přiloženou Přihlášku na katalogový zájezd, podepište a zašlete zpět do CK Travel America mailem nebo poštou. Po obdržení Přihlášku na zájezd potvrdíme a zašleme zpět klientům. Tímto nabývá Přihláška na zájezd platnosti.

Služby pro CK a CA

Spolupracující cestovní kanceláře a agentury zde naleznou všechny potřebné dokumenty pro uzavření Smlouvy o obchodním zastoupení a dokumenty potřebné pro uzavírání Přihlášky na zájezd /Smlouvy o zájezdu s klienty.